Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

 Kính chào quý khách hàng! 

     Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Liên Minh Nguyễn là nhà phân phối thiết bị điện chuyên nghiệp.

        - Chúng tôi ngoài nhập khẩu, phân phối, còn làm đại lý chính thức cho các hãng thiết bị điện sản xuất tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường, chúng tôi luôn chào đón những lời đề nghị hợp tác từ quý đối tác.

 

Kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá mới nhất 2020

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER ELICTRIC 2020

 Kính chào quý khách hàng! 

     Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Liên Minh Nguyễn là nhà phân phối thiết bị điện chuyên nghiệp.

        - Chúng tôi ngoài nhập khẩu, phân phối, còn làm đại lý chính thức cho các hãng thiết bị điện sản xuất tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường, chúng tôi luôn chào đón những lời đề nghị hợp tác từ quý đối tác.

 

Kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá mới nhất 2020

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI ELICTRIC 2020

 Kính chào quý khách hàng! 

     Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Liên Minh Nguyễn là nhà phân phối thiết bị điện chuyên nghiệp.

        - Chúng tôi ngoài nhập khẩu, phân phối, còn làm đại lý chính thức cho các hãng thiết bị điện sản xuất tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường, chúng tôi luôn chào đón những lời đề nghị hợp tác từ quý đối tác.

 

Kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá mới nhất 2020

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LS ELICTRIC 2020

 Kính chào quý khách hàng! 

     Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Liên Minh Nguyễn là nhà phân phối thiết bị điện chuyên nghiệp.

        - Chúng tôi ngoài nhập khẩu, phân phối, còn làm đại lý chính thức cho các hãng thiết bị điện sản xuất tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng thị trường, chúng tôi luôn chào đón những lời đề nghị hợp tác từ quý đối tác.

 

Kính gửi đến Quý khách hàng bảng giá mới nhất 2020

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HITACHI ELICTRIC 2020

Tìm kiếm sản phẩm thiết bị điện

Lên top