Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

abb

MCCB ABB 1SDA079804R1

Khả năng cắt 5KA, Dòng định mức In 100, 3P

MCCB ABB 1SDA079805R1

Khả năng cắt 7.5KA, Dòng định mức In 30, 3P

MCCB ABB 1SDA079806R1

Khả năng cắt 7.5KA, Dòng định mức In 40, 3P

MCCB ABB 1SDA079807R1

Khả năng cắt 7.5KA, Dòng định mức In 63, 3P

MCCB ABB 1SDA079808R1

Khả năng cắt 7.5KA, Dòng định mức In 80, 3P

MCCB ABB 1SDA079809R1

Khả năng cắt 7.5KA, Dòng định mức In 100, 3P

MCCB ABB 1SDA079810R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 30, 3P

MCCB ABB 1SDA079811R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 40, 3P

MCCB ABB 1SDA079812R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 63, 3P

MCCB ABB 1SDA079813R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 80, 3P

MCCB ABB 1SDA079814R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 100, 3P

MCCB ABB 1SDA066511R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 20, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066512R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 25, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066513R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 30, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA068757R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 32, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066514R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 40, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066515R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 50, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066516R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 60, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066517R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 70, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066518R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 80, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066519R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 90, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066520R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 100, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066521R1

Khả năng cắt 10KA, Dòng định mức In 125, 3P, A1A

MCCB ABB 1SDA066698R1

Khả năng cắt 18KA, Dòng định mức In 20, 3P, A1B

Tìm kiếm thiết bị điện

Loading
Lên top