Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Màn hình cảm ứng – HMI :: Thiết bị điện công nghiệp.

Nhà sản xuất:
schneider
Results 1 - 27 of 44

màn hình cảm ứng – hmi

Màn hình cảm ứng Schneider...

High-end version 10.4” VGA Touch Screen, 24V DC supply

Màn hình cảm ứng Schneider...

High-end version 12.1” SVGA Touch Screen, 24V DC supplyn

Màn hình cảm ứng Schneider...

High-end version 15” XGA Touch Screen, 24V DC supply

Màn hình cảm ứng Schneider...

3.5 Color Touch Panel QVGA-TFT

Màn hình cảm ứng Schneider...

5.7 Color Touch Panel QVGA-TFT no Ethernet

Màn hình cảm ứng Schneider...

5.7 Color Touch Panel QVGA-TFT

Màn hình cảm ứng Schneider...

5.7 Color Touch Panel QVGA Stainless

Màn hình cảm ứng Schneider...

7.0 Color Touch Panel WVGA-TFT

Màn hình cảm ứng Schneider...

7.5 Color Touch Panel VGA-TFT

Màn hình cảm ứng Schneider...

10.4 Color Touch Panel VGA-TFT

Màn hình cảm ứng Schneider...

10.4 Color Touch Panel VGA Stainless

Màn hình cảm ứng Schneider...

12.1 Color Touch Panel SVGA-TFT

Màn hình cảm ứng Schneider...

12.1 Color Touch Panel SVGA Stainless

Màn hình cảm ứng Schneider...

65K color 7" wide TFT one USB mini-B port and no battery ...

Màn hình cảm ứng Schneider...

65K color 7" wide TFT one USB A

Màn hình cảm ứng Schneider...

one USB mini-B port and one replaceable battery for RTC

Màn hình cảm ứng Schneider...

3-colors backlight White/Pink/Red, resolution 200x80 ...

Màn hình cảm ứng Schneider...

Magelis STU with display 3"5 Touch Screen

Màn hình cảm ứng Schneider...

Magelis STU with display 5"7 Touch Screen

Màn hình cảm ứng Schneider...

Download cable for mini-USB port

Màn hình cảm ứng Schneider...

Download cable for XBTGT 11xx, USB port, 2 m

Màn hình cảm ứng Schneider...

Download cable for XBT GT 2..0 to 7340, USB port, 2 m

Màn hình cảm ứng Schneider...

Cable to connect XBTGT with Twido and Premium PLCs, 2.5m

Màn hình cảm ứng Schneider...

Cable for protocols Siemens PPI and MPI

Màn hình cảm ứng Schneider...

Cable for Mitsubishi A SIO or Rockwell DF1 CPU for XBT ...

Màn hình cảm ứng Schneider...

Cable for Mitsubishi Q SIO Link for XBT GT2000 to 7000

Màn hình cảm ứng Schneider...

Cable for Mitsubishi A CPU for XBT GT2000 to 7000

Tìm kiếm thiết bị điện

Loading
Lên top