Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Công tắc hành trình – Limit switches :: Thiết bị điện công nghiệp.

Nhà sản xuất:
schneider
Results 1 - 27 of 99

công tắc hành trình – limit switches

Limit Switches Schneider...

Steel Roller Plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP ...

Limit Switches Schneider...

XCMD2115L1,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65, Độ bền cơ khí: ...

Limit Switches Schneider...

Steel roller lever,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider...

Variable length thermoplastic roller lever,1NC + 1NO,Cấp độ ...

Limit Switches Schneider...

M12 head metal end plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider...

Retractable steel roller lever plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo ...

Limit Switches Schneider...

M12 head steel roller plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider...

"Cat's whisker",1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider...

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider...

Công tắc hành trình,Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C ,Cấp độ ...

Limit Switches Schneider...

Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C, Cấp độ bảo vệ: IP 66, Độ bền ...

Limit Switches Schneider...

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider...

240Vac-1.5A, 250Vdc-100mA,Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C , Độ ...

Limit Switches Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP 66,Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, ...

Limit Switches Schneider...

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider...

Tiếp điểm ngõ ra: 1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider...

Metal End Plunger,1N/C + 1N/O,Cấp độ bảo vệ: IP 66

Limit Switches Schneider...

Steel Roller Plunger,240Vac-1.5A, 250Vdc-100mA

Limit Switches Schneider...

Compact type XCKT plastic, 2 cable entries - SNAP ...

Limit Switches Schneider...

Variable length thermoplastic roller lever,1N/C + 1N/O, Cấp ...

Limit Switches Schneider...

Thermoplastic roller lever plunger,horizontal actuation, Độ ...

Limit Switches Schneider...

"Cat's whisker",240Vac-1.5A, 250Vdc-100mA,1N/C + 1N/O

Limit Switches Schneider...

Compact type XCKD metal switches conforming to standard EN ...

Limit Switches Schneider...

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider...

Nhiều dạng tiếp xúc, phù hợp cho nhiều dạng ứng dụng, Cấp ...

Limit Switches Schneider...

M18 head metal end plunger,1N/C + 1N/O, Cấp độ bảo vệ: IP 66

Limit Switches Schneider...

M18 head steel roller plunger,240Vac-3A, 250Vdc-270mA

Tìm kiếm thiết bị điện

Loading
Lên top