Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Công tắc hành trình – Limit switches :: Thiết bị điện công nghiệp.

Results 1 - 24 of 99

công tắc hành trình – limit switches

Limit Switches Schneider XCMD2102L1

Steel Roller Plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP ...

Limit Switches Schneider XCMD2115L1

XCMD2115L1,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65, Độ bền cơ khí: ...

Limit Switches Schneider XCMD2116L1

Steel roller lever,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider XCMD2145L1

Variable length thermoplastic roller lever,1NC + 1NO,Cấp độ ...

Limit Switches Schneider XCMD21F0L1

M12 head metal end plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider XCMD2124L1

Retractable steel roller lever plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo ...

Limit Switches Schneider XCMD21F2L1

M12 head steel roller plunger,1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider XCMD2106L1

"Cat's whisker",1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider XCMD2502L1

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider XCMD2515L1

Công tắc hành trình,Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C ,Cấp độ ...

Limit Switches Schneider XCMD2516L1

Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C, Cấp độ bảo vệ: IP 66, Độ bền ...

Limit Switches Schneider XCMD2545L1

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider XCMD25F0L1

240Vac-1.5A, 250Vdc-100mA,Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, 1N/C , Độ ...

Limit Switches Schneider XCMD2524L1

Cấp độ bảo vệ: IP 66,Tiếp điểm ngõ ra: 1N/O, ...

Limit Switches Schneider XCMD25F2L1

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Limit Switches Schneider XCMD2506L1

Tiếp điểm ngõ ra: 1NC + 1NO,Cấp độ bảo vệ: IP 65

Limit Switches Schneider XCKT2110P16

Metal End Plunger,1N/C + 1N/O,Cấp độ bảo vệ: IP 66

Limit Switches Schneider XCKT2118P16

Compact type XCKT plastic, 2 cable entries - SNAP ...

Limit Switches Schneider XCKT2145P16

Variable length thermoplastic roller lever,1N/C + 1N/O, Cấp ...

Limit Switches Schneider XCKT2121P16

Thermoplastic roller lever plunger,horizontal actuation, Độ ...

Limit Switches Schneider XCKT2106P16

"Cat's whisker",240Vac-1.5A, 250Vdc-100mA,1N/C + 1N/O

Limit Switches Schneider XCKD2110P16

Compact type XCKD metal switches conforming to standard EN ...

Limit Switches Schneider XCKD2102P16

Công tắc hành trình, dùng phát hiện các vật thể có tiếp ...

Tìm kiếm thiết bị điện

Loading
Lên top