Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Cảm biến – Sensor :: Thiết bị điện công nghiệp.

Nhà sản xuất:
schneider
Results 1 - 27 of 253

cảm biến – sensor

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP65 đến IP69

Cảm biến áp Schneider...

Tín hiệu ngõ ra: NPN hoặc PNP hoặc ngõ ra analog

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP65 đến IP69,0.5…4.5 V ratiometric

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP65 đến IP69,4…20 mA,EN 175301-803-A

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Dãy công suất đo: từ 0 bar đến 600 bar,IP65 đến IP69

Cảm biến áp Schneider...

G 1/4 A male DIN 3852-E fluid connection,0 to 25 bar (0 to ...

Cảm biến áp Schneider...

Electrical connection EN 175301-803-A,Dãy công suất đo: từ ...

Cảm biến áp Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP65 đến IP69,0 to 40 bar (0 to 580 psi)

Cảm biến áp Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP65 đến IP69,Dãy công suất đo: từ 0 bar đến ...

Cảm biến áp Schneider...

Dãy công suất đo: từ 0 bar đến 600 bar,Tín hiệu ngõ ra: NPN ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Cảm biến áp suất XMLP, được cấu tạo bởi công nghệ màn film ...

Cảm biến áp Schneider...

Cấp độ bảo vệ: IP65 đến IP69,0 to 40 bar (0 to 580 psi)

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Cảm biến áp Schneider...

Dãy công suất đo: từ 0 bar đến 600 bar,Electrical ...

Cảm biến áp Schneider...

Phù hợp cho nhiều ứng dụng: hydraulic oils, air, fresh ...

Tìm kiếm thiết bị điện

Loading
Lên top