Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Phụ kiện Schneider VW3A4419

In raThư điện tử

Nhà sản xuất:
Chi tiết

Altivar 12.

Biến tần ATV 12 - (Phụ kiện).

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.

Altivar 12 - Accessories     
Multi-Loader configuration tools and associated cable  
Item For drives Reference
Multi-Loader tool ATV 12 •••••• VW3A8121
Cordset for Multi-Loader tool ATV 12 •••••• VW3A8126
     
Remote display terminals and associated cordsets
Item  DESCRIPTION Reference
Remote display terminals IP54 VW3A1006
A remote-mounting cordset VW3A1104R••   is also required. IP65 VW3A1007
Remote-mounting cordsets L=1m VW3A1104R10
For connecting the VW3A006 or VW3A1007 remote display terminal to the Altivar 12 drive. L=3m VW3A1104R30
     
Braking unit and resistors    
Item  For drives Reference
Braking resistors ATV 12  
Unprotected (IP 00) H018M2…HU15M2 VW3A7701
If a resistor other than those specified H018M3…HU15M3
is being used, add a thermal protection  ATV12HU22M2 VW3A7702
device. ATV12HU22M3
Braking resistors ATV 12  
Unprotected (IP 00) H018M2…HU15M2 VW3A7723
If a resistor other than those specified H018M3…HU15M3
is being used, add a thermal protection  ATV12HU22M2 VW3A7724
device. ATV12HU22M3
     
Additional EMC input filters    
Item For drives Reference
Additional EMC input filters  ATV 12  
For compliance with the requirements H018F1…H037F1  VW3A4416
of standard IEC/EN 61 800-3, category H018M2…H075M2  
C1, C2 or C3, in Environment 1 ATV 12 VW3A4417
(public network) or 2 (industrial network) H075F1
depending on the drive rating. HU15M2…HU22M2
  ATV 12 VW3A4418
  H018M3…H075M3
  ATV 12 VW3A4419
  HU15M3…HU22M3

Quý khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất. 

Tìm kiếm thiết bị điện

Loading
Lên top