Trung tâm thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

MCCB ABB 1SDA067555R1

50KA, LoạI XT2S, Dòng định mức In 50A, 3P

Hàng chính hãng mới 100%.

Bảo hành 12 tháng.

Chứng từ CO, CQ, hóa đơn VAT.

Giao hàng toàn quốc.

Uy tín và tin cậy.

 

Cầu dao tự động dạng khối - MCCB Tmax.

Tmax MCCB - MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER.

Sản xuất tại Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch.

Chỉnh dòng quá tảI:

- VớI trip từ nhiệt: từ 0.7 - 1 In với dòng định mức từ 1A.. 250 A.

- VớI trip điện tử: từ 0.4 - 1 In với dòng định mức > 320 A.

Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 630A.

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2.

Mã Hàng
1SDA066799R1 1SDA067010R1 1SDA067403R1 1SDA054325R1 1SDA068345R1 1SDA054129R1
1SDA066800R1 1SDA067011R1 1SDA067404R1 1SDA054400R1 1SDA054133R1 1SDA054341R1
1SDA066801R1 1SDA067012R1 1SDA067405R1 1SDA067550R1 1SDA054349R1 1SDA054408R1
1SDA066802R1 1SDA067411R1 1SDA067406R1 1SDA067551R1 1SDA054412R1 1SDA067615R1
1SDA066803R1 1SDA067412R1 1SDA067409R1 1SDA067552R1 1SDA067638R1 1SDA067616R1
1SDA066804R1 1SDA067413R1 1SDA067408R1 1SDA067553R1 1SDA067640R1 1SDA067617R1
1SDA066805R1 1SDA067414R1 1SDA067021R1 1SDA067554R1 1SDA067641R1 1SDA067618R1
1SDA066806R1 1SDA067415R1 1SDA067022R1 1SDA067555R1 1SDA067642R1 1SDA067619R1
1SDA066807R1 1SDA067416R1 1SDA067023R1 1SDA067556R1 1SDA067643R1 1SDA067620R1
1SDA066808R1 1SDA067417R1 1SDA067024R1 1SDA067557R1 1SDA067644R1 1SDA067621R1
1SDA066809R1 1SDA067418R1 1SDA067025R1 1SDA067558R1 1SDA067645R1 1SDA067622R1
1SDA067391R1 1SDA068058R1 1SDA067026R1 1SDA067559R1 1SDA067646R1 1SDA067623R1
1SDA067392R1 1SDA068059R1 1SDA067027R1 1SDA067560R1 1SDA067647R1 1SDA067624R1
1SDA067393R1 1SDA054117R1 1SDA067028R1 1SDA068220R1 1SDA067648R1 1SDA067625R1
1SDA067394R1 1SDA054317R1 1SDA067029R1 1SDA068221R1 1SDA068555R1 1SDA068362R1
1SDA067395R1 1SDA054396R1 1SDA067030R1 1SDA054125R1 1SDA054141R1 1SDA068364R1
1SDA067396R1 1SDA066810R1 1SDA067031R1 1SDA054333R1 1SDA054365R1 1SDA054137R1
1SDA067397R1 1SDA066811R1 1SDA067032R1 1SDA054404R1 1SDA054420R1 1SDA054357R1
1SDA067398R1 1SDA066812R1 1SDA067033R1 1SDA067594R1 1SDA067571R1 1SDA054416R1
1SDA067399R1 1SDA066813R1 1SDA067419R1 1SDA067595R1 1SDA067572R1 1SDA067659R1
1SDA067000R1 1SDA066814R1 1SDA067420R1 1SDA067596R1 1SDA067573R1 1SDA067661R1
1SDA067001R1 1SDA066815R1 1SDA067421R1 1SDA067597R1 1SDA067574R1 1SDA067662R1
1SDA067002R1 1SDA066816R1 1SDA067422R1 1SDA067598R1 1SDA067575R1 1SDA067663R1
1SDA067003R1 1SDA066817R1 1SDA067423R1 1SDA067599R1 1SDA067576R1 1SDA067664R1
1SDA067004R1 1SDA066818R1 1SDA067424R1 1SDA067600R1 1SDA067577R1 1SDA067665R1
1SDA067005R1 1SDA066888R1 1SDA067427R1 1SDA067601R1 1SDA067578R1 1SDA067666R1
1SDA067006R1 1SDA066820R1 1SDA067426R1 1SDA067602R1 1SDA067579R1 1SDA067667R1
1SDA067007R1 1SDA067400R1 1SDA068065R1 1SDA067603R1 1SDA067580R1 1SDA067668R1
1SDA067008R1 1SDA067401R1 1SDA068066R1 1SDA067604R1 1SDA067581R1 1SDA067669R1
1SDA067009R1 1SDA067402R1 1SDA054121R1 1SDA068343R1 1SDA068227R1  
1SDA068575R1 1SDA054145R1 1SDA054373R1 1SDA054424R1 1SDA068228R1  

Quý khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất. 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Tìm kiếm thiết bị điện

Lên top